VEILIGE ZORG

Ambitie en resultaten

- In alle lagen is er focus op veiligheid. 

- We leveren veilige zorg voor patiënten, naasten, bezoekers en medewerkers.

Spierbundel.png

TIJDSLIJN

Focus op somatiek en hygiëne

2020
2019
2021

Focus op agressie

  • Er wordt in alle gevallen van de ernstige agressie-incidenten aangifte gedaan.

  • Meldingen worden in de lokale commissies en centraal minimaal één keer per jaar geanalyseerd en besproken. Eventuele maatregelen worden in het verbeterregister opgenomen.

  • Functioneren BHV en Crisisbeleidsteam wordt verbeterd door trainingen.

  • Non Violent Resistance is breed in organisatie onder de aandacht gebracht.

Focus op dwang en drang

DOWNLOADS

TAP Training

Zorgbeveiliging

Voor medewerkers

Via GoodHabitz kunnen medewerkers van GGZ Friesland laagdrempelige en waardevolle trainingen volgen.

Wil jij een bijdrage leveren aan veilige zorg en weten wat je in een crisissituatie moet doen? Doe dan de volgende trainingen:

Conflicthantering
Veilig aan het werk
Omgaan met agressie
icon-landscape.png