JONGVOLWASSENENCIRCUIT

Ambitie en resultaten

- Jongvolwassenencircuit functioneert

- Voorkomen e uit epa

Spierbundel.png

TIJDSLIJN

  • Verder opbouw van de teams

2020
2019
2021
  • Na eerste opzet in Drachten worden de circuits in de andere regio’s uitgerold.

  • Teams worden fasegewijs gevuld

  • De teams zijn volledig operationeel met duidelijke samenwerkingsafspraken met andere onderdelen van GGZ Friesland

DOWNLOADS
Plan van aanpak JVC
Folder JVC

Voor medewerkers

Via GoodHabitz kunnen medewerkers van GGZ Friesland laagdrempelige en gave trainingen volgen.

Ben jij klaar om je verder te verdiepen in jongvolwassencircuit? Doe dan via het leerportaal de volgende trainingen:

Ieder project een succes
Stick to the plan
Nog doelgerichter werken
Out of the box denken