INTERNE SAMENWERKING

Ambitie en resultaten

Organisatiebrede inzet van specialistische kennis en ervaring. Jouw patiënt is mijn patiënt.

Structureel overleg met de verschillende beroepsgroepen is geborgd, evenals hun input in het relevante beleid.

Professionals ontmoeten elkaar. 

Spierbundel.png

TIJDSLIJN

 • Plan is uitgevoerd

 • Structureel overleg met psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, agogen en POH-ggz

 • Psychiaters, psychologen en verpleegkundigen organiseren minimaal 2 keer per jaar een bijeenkomst.

2020
2019
2021
 • Door middel van expertkaart is in beeld welk specialisme bij wie en waar aanwezig is.

 • Uitgewerkt plan en medezeggenschapstraject doorlopen

 • De positie van de vertegenwoordiging  van de agogen is bepaald en belegd.

 • De verbinding met de POH-ggz wordt strakker aangehaald nu zij definitief niet in dienst van de Dokterswacht komen

 • Psychiaters, psychologen en verpleegkundigen organiseren minimaal 2 keer per jaar een bijeenkomst.

 • Evaluatie is uitgevoerd en verbetermaatregelen ingezet

 • Structureel overleg met psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, agogen en POH-ggz

 • Psychiaters, psychologen en verpleegkundigen organiseren minimaal 2 keer per jaar een bijeenkomst.

Interne samenwerking.jpg
DOWNLOADS

Aftermovie

Eindejaarsevent

Aftermovie

Jubileumfeest

VAR

Voor medewerkers

Via GoodHabitz kunnen medewerkers van GGZ Friesland laagdrempelige en gave trainingen volgen.

Wil jij weten hoe je de samenwerking met je collega's kan verbeteren? Doe dan de volgende GoodHabitz trainingen:

Feedback vragen
Teamwork
Spannend vergaderen
Ieder project een succes