GEÏNTEGREERDE ZORG MET ANDERE ORGANISATIES

Ambitie en resultaten

Alle FACT-teams werken op een bepaald niveau samen met VNN.

 

SEMD (SpoedEisende Medische Dienst) in MCL werkt en dus betere en snellere geïntegreerde acute zorg.

Diverse partijen Hoogspecialistische Jeugdzorg werken samen  aan steeds betere zorg voor jongeren.

Ouderenpsychiatrie is stevig verankerd in geriatrische netwerken.

De samenwerking met de ziekenhuispsychiatrie in het MCL is vastgelegd in duidelijke afspraken.

Spierbundel.png

TIJDSLIJN

 • Samenwerking heeft in praktijk handen en voeten gekregen. Er is een ontwikkelplan opgesteld voor komende jaren.

 • SEMD is volledig operationeel.

 • Continuering samenwerking in kader afspraken met SDF en verlenen van hoogspecialistische zorg.

2020
2019
2021
 • Voor ieder FACT-team is uitgewerkt op welk niveau met VNN wordt samengewerkt. In teams zijn benoemde acties uitgevoerd om deze samenwerking daadwerkelijk mogelijk te maken

 • De samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en ondertekend.

 • Verbouwing afgerond.

 • Evaluatie van samenwerking (werkt het op aangegeven niveau) en er is plan hoe samenwerking naar volgend niveau gebracht wordt.

 • Continuering samenwerking in kader afspraken met SDF en verlenen van hoogspecialistische zorg

 • Continuering samenwerking in kader afspraken met SDF en verlenen van hoogspecialistische zorg

 • Nauwere samenwerking met Zuidoostzorg, Kwadrantgroep en Patyna krijgt gestalte en er is duidelijk hoe dit kan worden benut/ welke activiteiten gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

 • Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd.

DOWNLOADS

ACT

FACT +

Voor medewerkers

Via GoodHabitz kunnen medewerkers van GGZ Friesland laagdrempelige en gave trainingen volgen.

Ben jij klaar om je verder te verdiepen in herstel? Doe dan de volgende trainingen:

Presenteren
Spannend vergaderen
Beter brainstormen
Feedback vragen