GEINTEGREERDE SPOED FUNCTIE

Ambitie en resultaten

Er zijn drie IHT teams gevormd waarin de acute zorg geïntegreerd wordt verleend

Spierbundel.png

TIJDSLIJN

  • Integratie met Spoed is gerealiseerd​

  • Tweede evaluatie

2020
2019
2021
  • Er ligt een visiedocument, een projectplan en een plan van aanpak

  • Teams gaan op 1 april 2019 van start (Leeuwarden, Drachten, Heerenveen)

  • Evaluatie eind 2019

  • Drie IHT-teams zijn operationeel met duidelijke samenwerkingsafspraken met andere onderdelen van GGZ Friesland

DOWNLOADS

Rapid responder

GGZ Friesland Spoed

Projectplan IHT

Voor medewerkers

Via GoodHabitz kunnen medewerkers van GGZ Friesland laagdrempelige en gave trainingen volgen.

Ben jij klaar om je verder te verdiepen in de werkwijze van IHT? Doe dan de volgende trainingen:

Ieder project een succes
Stick to the plan
Nog doelgerichter werken
Out of the box denken